Giới thiệu về ARCHIHTC

Công ty cổ phần nội thất sáng tạo HTC Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104128847 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty  hoạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân, có tài khoản ngân hàng và được sử dụng con dấu theo mẫu quy định. Công ty hoạt động trên địa bàn cả nước và hợp tác quốc tế theo chức năng của công ty.